برچسب: DRGRSS
پایان یک ادعا…!
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

پایان یک ادعا…!

"جامعه پرستاری در حال حاضر دیگر با تعرفه گذاری خدمات پرستاری موافق نیست"!؟

DRG یا کارانه پرستاری یاتعرفه خدمات پرستاری
۱۸ مهر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

DRG یا کارانه پرستاری یاتعرفه خدمات پرستاری

در نظام های سلامت دنیا روش های مختلف تعیین هزینه های درمان و پرداخت به ارائه کنندگان خدمت جود دارد که مشهورترین و البته ناکار آمدترین آنها که در کشور ما نیز ارائه می شود روش Fee For Service یا پرداخت بر مبنای هر خدمت است . یعنی در این روش هر خدمت دارای قیمت خاص و تعرفه مشخصی است و برای هر بیمار به اندازه تعداد و نوع و تواترخدماتی که می گیرد صورتحساب صادر می شود و بخشی از آن به ارائه کنندگان خدمات پرداخت می شود که متاسفانه در کشور ما تنها خدماتی که دارای تعرفه نیست خدمات پرستاری می باشد . افزایش هزینه ها و انجام خدمات القائی از معایب این روش است .

یادداشت
گفتگو
گزارش
اخلاق پرستاری
جذب و استخدام
حوادث