برچسب: پرستارRSS
تفکیک وظایف ونقش نهادهای پرستاری؛الزامی برای توسعه حرفه ای
۲۱ مرداد ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

تفکیک وظایف ونقش نهادهای پرستاری؛الزامی برای توسعه حرفه ای

پرستارنیوز-احمد نجاتیان، مدیرکل دفتر ارتقای سلامت و خدمات بالینی پرستاری وزارت بهداشت در یادداشتی مؤلفه های حرفه ای شدن پرستاری را بررسی کرده و نقش توسعه آموزش و پژوهش در پرستاری، ایجاد نهادهای مختلف پرستاری، اجتماعی شدن حرفه و ورود مسائل پرستاری به رسانه ها را در حرفه ای شدن پرستاری مهم ارزیابی کرده است.

یادداشت
گفتگو
گزارش
اخلاق پرستاری
جذب و استخدام
حوادث