برچسب: پرستار محجبهRSS
تاثیر مثبت حجاب را در کار و زندگی ام لمس کردم
۲۱ تیر ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

تاثیر مثبت حجاب را در کار و زندگی ام لمس کردم

پرستار جوان گلستانی سخنان برخی در محدودیت دانستن حجاب را بهانه ای می داند و می افزاید: اگر اعتقاد به کار و عملی که انجام می دهی داشته باشی می بینی اتفاقا حجاب نه تنها محدودیتی ندارد بلکه...

یادداشت
گفتگو
گزارش
اخلاق پرستاری
جذب و استخدام
حوادث