برچسب: پرستاران پرکتیشنرRSS
پرستاران تخصصی تربیت می شوند
۲۷ مهر ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

پرستاران تخصصی تربیت می شوند

معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: پرستاران تخصصی در حوزه های مختلف مانند پرستار سوختگی یا پرستار ICU با گذراندن دورهای خاص تربیت می شوند و با این کار کیفیت خدمات پرستاری افزایش می یابد.

با تصویب خدمات پرستاری در منزل پرستاران هم در برنامه پزشک خانواده دیده می‌شوند
۹ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

با تصویب خدمات پرستاری در منزل پرستاران هم در برنامه پزشک خانواده دیده می‌شوند

عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری کشور با بیان اینکه با تصویب خدمات پرستاری در منزل پرستاران هم در برنامه پزشک خانواده دیده می‌شوند، گفت: هیچ پزشکی به تنهایی نمی‌تواند خدمات سلامت را ارائه دهد.

تدوین نهایی شرح وظایف پرستار پرکتیشنر نفرولوژی – اورولوژی
۲۶ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تدوین نهایی شرح وظایف پرستار پرکتیشنر نفرولوژی – اورولوژی

نائب رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری تهران از تدوین نهایی حیطه عملکرد پرستاران پرکتیشنر نفرولوژی – اورولوژی خبر داد و گزارشی از جلسات تدوین حیطه عملکرد پرستاران پرکتیشنر نفرولوژی – اورولوژی ارائه کرد.

یادداشت
گفتگو
گزارش
اخلاق پرستاری
جذب و استخدام
حوادث