برچسب: قانون ارتقا بهره وریRSS
اخذ وحدت رویه برای اجرای قانون ارتقا بهره وری / افزایش انگیزه پرستاران با اجرای قوانین بر زمین مانده
۲۳ مهر ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

اخذ وحدت رویه برای اجرای قانون ارتقا بهره وری / افزایش انگیزه پرستاران با اجرای قوانین بر زمین مانده

مسئول کمیسیون حقوقی نظام پرستاری تهران از اخذ وحدت رویه در خصوص اجرای قانون ارتقاءبهره وری برای پرستاران خبر داد و گفت : با اجرای قوانین بر زمین مانده پرستاری ، انگیزه پرستاران افزایش خواهد یافت .

تصویب تبصره قانون ارتقاء بهره‌وری ویژه اورژانس پیش‌بیمارستانی
۲۷ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تصویب تبصره قانون ارتقاء بهره‌وری ویژه اورژانس پیش‌بیمارستانی

کارشناس اورژانس کشور در وزارت بهداشت از تصویب تبصره قانون ارتقاء بهره‌وری ویژه اورژانس پیش‌بیمارستانی در کمیسیون اجتماعی دولت خبر داد و گفت: موافقت برای افزودن این تبصره به قانون ارتقاء بهره‌وری این‌که این قانون شامل پرسنل اورژانس پیش‌بیمارستانی هم شود باید در کمیسیون اصلی دولت مطرح و به تصویب برسد.

یادداشت
گفتگو
گزارش
اخلاق پرستاری
جذب و استخدام
حوادث