برچسب: عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامیRSS
جامعه پزشکی مدیون خدمات جامعه پرستاری است
۳۰ مرداد ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

جامعه پزشکی مدیون خدمات جامعه پرستاری است

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه پرستاران از اقشار زحمتکش جامعه پزشکی هستند که کار آنها سخت و دشوار است، گفت: خوشبختانه قوانین مورد نیاز جامعه پرستاری در کشور تصویب شده و در این زمینه خلا قانونی وجود ندارد.

مجازات حبس در انتظار پرستارنماها
۲۳ مرداد ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

مجازات حبس در انتظار پرستارنماها

نایب رییس کمیسیون بهداشت‌و درمان مجلس، با تاکیدبراینکه فعالیت افرادی که بدون گذراندن دوره‌های لازم تحت‌عنوان مراقب سالمندان فعالیت ‌کنند، مداخله در امور پرستاری است به تشریح مجازات‌های تعیین‌شده برای این اقدام پرداخت.

تعرفه خدمات پرستاری لازم الاجراست
۲۵ خرداد ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

تعرفه خدمات پرستاری لازم الاجراست

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ، با بیان اینکه طبق قانون برنامه تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری لازم‌الاجراست، گفت: هنوز نقش پرستاران در جامعه پررنگ نشده است.

حیدرعلی عابدی نماینده پرستار سخنگوی کمیسیون بهداشت شد
۲۱ خرداد ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

حیدرعلی عابدی نماینده پرستار سخنگوی کمیسیون بهداشت شد

بر این اساس حسینعلی شهریاری به عنوان رییس، مرتضی خاتمی به عنوان نایب رئیس اول، محمد نعیم امینی فرد نایب رئیس دوم و همچنین منوچهر جمالی و احمد حمزه به عنوان دبیر انتخاب شدند. گفتنی است حیدرعلی عابدی نیز به عنوان سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان انتخاب شد.

مشکل معیشت پرستاران حل می شود
۱۷ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مشکل معیشت پرستاران حل می شود

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: با اجرایی شدن برنامه ششم توسعه از سال آینده مشکل حقوق و دریافتی پرستاران حل خواهد شد.

یادداشت
گفتگو
گزارش
اخلاق پرستاری
جذب و استخدام
حوادث