برچسب: دیوان عدالت اداریRSS
اخذ وحدت رویه برای اجرای قانون ارتقا بهره وری / افزایش انگیزه پرستاران با اجرای قوانین بر زمین مانده
۲۳ مهر ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

اخذ وحدت رویه برای اجرای قانون ارتقا بهره وری / افزایش انگیزه پرستاران با اجرای قوانین بر زمین مانده

مسئول کمیسیون حقوقی نظام پرستاری تهران از اخذ وحدت رویه در خصوص اجرای قانون ارتقاءبهره وری برای پرستاران خبر داد و گفت : با اجرای قوانین بر زمین مانده پرستاری ، انگیزه پرستاران افزایش خواهد یافت .

شکایت سازمان نظام پرستاری از معاونت پرستاری وزارت بهداشت رد شد
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

شکایت سازمان نظام پرستاری از معاونت پرستاری وزارت بهداشت رد شد

هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری، شکایت سازمان نظام پرستاری از بخشنامه معاونت پرستاری وزارت بهداشت مبنی بر غیرقابل تایید بودن دوره‌های آموزشی غیردانشگاهی کمتر از یکسال را وارد ندانست و شکایت مذکور را رد کرد.

یادداشت
گفتگو
گزارش
اخلاق پرستاری
جذب و استخدام
حوادث