برچسب: تیم ملی پرستاری بحرانRSS
دوره‌های پودمان آموزش پرستاری بحران برگزار می‌شود
۲۷ فروردین ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

دوره‌های پودمان آموزش پرستاری بحران برگزار می‌شود

حضرتی گفت: برای ایجاد تیم ملی پرستاری بحران، از ۱۰ منطقه آمایشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور درخواست کردیم که پرستارانی را که در زمینه‌های تریاژ، آی سی یو و اورژانس، مهارت و تجربه زیادی دارند به ما معرفی کنند.

یادداشت
گفتگو
گزارش
اخلاق پرستاری
جذب و استخدام
حوادث