برچسب: بهیارRSS
تفکیک اضافه کار از کارانه حق پرستاران است/نیازی به ایجاد مدارس بهیاری نیست
۱۰ تیر ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

تفکیک اضافه کار از کارانه حق پرستاران است/نیازی به ایجاد مدارس بهیاری نیست

معاون پرستاری وزیر بهداشت با اشاره به لزوم راه اندازی واحد آموزش به بیمار در بیمارستان‌ها گفت: در حال حاضر 19 مدرسه بهیاری در کشور فعال است و برنامه‌ای برای تعطیلی این مدارس نداریم.

کمک پرستارجایگزین پرستار نمی شود
۱ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

کمک پرستارجایگزین پرستار نمی شود

عضو سابق هیئت مدیره نظام پرستاری مشهد گفت: براساس شرح وظایف کمک پرستاران از نظر علمی و عملی نمی توانند جایگزین پرستاران شوند .

یادداشت
گفتگو
گزارش
اخلاق پرستاری
جذب و استخدام
حوادث