دسته: یادداشتRSS
نظام پرستاری ملجا پرستاران یا…؟
۲۸ آبان ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

نظام پرستاری ملجا پرستاران یا…؟

مدتی است خبرهایی از سازمان نظام پرستاری در فضای مجازی و حقیقی منتشر می شود که حاکی از وجود رویکردی اقتصادی و منفعت طلبانه در سمت های اجرائی این سازمان و زیر مجموعه های آن می باشد.

انجمن های علمی؛کانون های تفکر و ارکان اصلی مدیریت دانش
۲۴ شهریور ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

انجمن های علمی؛کانون های تفکر و ارکان اصلی مدیریت دانش

به گزارش خبرنگار پرستارنیوز ، دکتر علی دادگری در نوشتاری با اشاره به این که انجمن های علمی به عنوان کانون های تفکر و ارکان اصلی مدیریت دانش به شمار می روند،نوشت: انجمن ها نقش عمده ای در توسعه علمی کشور و رسیدن به جایگاه یک مرجعیت علمی در کشور ایفا می کنند ، بطوریکه […]

تفکیک وظایف ونقش نهادهای پرستاری؛الزامی برای توسعه حرفه ای
۲۱ مرداد ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

تفکیک وظایف ونقش نهادهای پرستاری؛الزامی برای توسعه حرفه ای

پرستارنیوز-احمد نجاتیان، مدیرکل دفتر ارتقای سلامت و خدمات بالینی پرستاری وزارت بهداشت در یادداشتی مؤلفه های حرفه ای شدن پرستاری را بررسی کرده و نقش توسعه آموزش و پژوهش در پرستاری، ایجاد نهادهای مختلف پرستاری، اجتماعی شدن حرفه و ورود مسائل پرستاری به رسانه ها را در حرفه ای شدن پرستاری مهم ارزیابی کرده است.

 لزوم مرزبندی حرفه و سیاست در پرستاری
۲ تیر ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

 لزوم مرزبندی حرفه و سیاست در پرستاری

پرستارنیوز- مدتی است که جریانی مشکوک به اصطلاح حرفه ای با راه اندازی یک گروه تلگرامی سعی در تحریک و تهییج پرستاران برای اقدامات اعتراضی دارد.

پرستاری و کاهش هزینه های نظام سلامت
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

پرستاری و کاهش هزینه های نظام سلامت

پرستارنیوز-کمبود منابع مالی نظام سلامت فقط مربوط به شرایط امروز و مختص کشور ما نیست و همواره نظام های سلامت ایران و دنیا با این مشکل مواجه بود ه اند .حتی در کشور ما زمانی که تصور می شد "منابع عظیم مالی " روانه بخش سلامت شده است باز هم به علت عقب ماندگی تاریخی با کمبود بودجه نسبت به نیاز ها مواجه بوده ایم .

 مسئولیت دسته جمعی 
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

 مسئولیت دسته جمعی 

پرستارنیوز- با نزدیک شدن به روز اعلام نظر هیات هفت نفره بررسی استیضاح رئیس کل سازمان نظام پرستاری که بر اساس آن اعضای شورای عالی برای ماندن و یا رفتن دکتر آدابی نظر می دهند، گمانه زنی ها و اظهار نظر ها و گاهی تهدیدهای زیادی در فضای حقیقی و مجازی منتشر می شود.

شفافیت گمشده
۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

شفافیت گمشده

در بحبوحه انتخابات دوره چهارم نظام پرستاری طیف معترض که به مدد فضای مجازی و سرعت بالای اطلاع رسانی هیجان زده شده بودند ایرادی را به مسئولین وقت نظام پرستاری می گرفتند که شفاف نیستید و (جلسات شورا پشت درهای بسته برگزار می شود) که البته تاحدی هم درست می گفتند آنها قواعد فضای مجازی را بلد نبودند و در عصر نشریه و سایت به سر می بردند.هر چند بعد از هر جلسه رئیس شورا و یا رئیس کل مصوبات را به اطلاع پرستاران و هیات مدیره ها می رساندند.

پرستاران در محاصره خانه ها
۲۹ فروردین ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

پرستاران در محاصره خانه ها

پرستارنیوز-در بحبوحه انتخابات دور چهارم نظام پرستاری برخی تحلیلگران صنفی و حرفه ای خطر ورود سیاست به عرصه های حرفه ای پرستاری را گوشزد کردند.

یادداشت
گفتگو
گزارش
اخلاق پرستاری
جذب و استخدام
حوادث