دسته: فرهنگی ، اجتماعیRSS
تکریم و حقوق بیمار پاشنه آشیل خدمات سلامت/هر کسی پرستار و پزشک نشود
۲۱ اسفند ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

تکریم و حقوق بیمار پاشنه آشیل خدمات سلامت/هر کسی پرستار و پزشک نشود

‌سخنگوی وزارت بهداشت درباره اقدامات آموزشی و زیرساختاری برای تکریم در بیمارستانها و افزایش آگاهی بیماران درباره حقوق‌شان،برچالش این دو ضعف در نظام سلامت تاکید کرد و گفت:یکی از مدلهای موفق در تکریم و حقوق بیمار؛ تایلند است که ما نیز باید ارتقاء یابیم.

یادداشت
گفتگو
گزارش
اخلاق پرستاری
جذب و استخدام
حوادث