دسته: آموزش و آزمونRSS
مراقبت ‌های پس از آنژیوگرافی
۲۷ مهر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

مراقبت ‌های پس از آنژیوگرافی

پس از آنژیوگرافی قلب و قبل از انتقال به بخش، پرستار اقدام به خارج کردن لوله وارد شده در رگ کرده و محل را به مدت حدود ۲۰ دقیقه فشار داده و سپس پانسمان می‌کند و به مدت ۶-۴ ساعیت کیسه شن یا کمربند مخصوصی را روی محل پانسمان قرار می‌دهند.

مشکلات آموزشی پرستاران در دانشگاه آزاد بیشتر است/ پرستاری با انواع استخدام امنیت شغلی ندارد
۲۵ مهر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

مشکلات آموزشی پرستاران در دانشگاه آزاد بیشتر است/ پرستاری با انواع استخدام امنیت شغلی ندارد

رئیس نظام پرستاری اراک با بیان این‌که پرستاران در پست‌های مدیریتی توسط پزشکان منصوب می‌شوند، افزود: بدین ترتیب توانمندی و صلاحیت فردی افراد در احراز پست تأیید نمی‌شود.

شیوه آموزش پرستاری تغییری نکرده است/ تربیت «پرستار بیمارستانی» تعبیر درستی نیست
۲۲ مهر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

شیوه آموزش پرستاری تغییری نکرده است/ تربیت «پرستار بیمارستانی» تعبیر درستی نیست

معاون آموزشی وزارت بهداشت با بیان اینکه طرحی برای تغییر شیوه آموزش در پرستاری در وزارت بهداشت مطرح نیست، عنوان کرد: در پرستاری برداشت نامناسبی تحت عنوان تربیت «پرستار بیمارستانی» صورت گرفته که به هیچ وجه تعبیر درستی نیست.

پرستاران باید آموزش لازم برای مقاله با جنگهای نوین و بیولوژیک را ببینند
۱۸ مهر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

پرستاران باید آموزش لازم برای مقاله با جنگهای نوین و بیولوژیک را ببینند

فرمانده اداره بهداشت و درمان ستاد کل نیرو، گفت: در حوزه سلامت اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی را تعریف کنیم، تعریفی بهتر از پیشگیری از بیماری ها پیدا نمی کنیم زیرا هزینه پیشگیری یک دهم درمان است.

یادداشت
گفتگو
گزارش
اخلاق پرستاری
جذب و استخدام
حوادث