دسته: صنفی حرفه ایRSS
فعالیت پرستارنماها، دخالت در درمان و جرم است
۳۰ فروردین ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

فعالیت پرستارنماها، دخالت در درمان و جرم است

دبیر ستاد کار آفرینی و اشتغال وزارت بهداشت گفت: یکی از مشکلات مراکز مراقبت در منزل فعالیت پرستار نماهاست، این افراد تخصصی ندارند، پرستارنما هستتند و فعالیت آنها دخالت در درمان و جرم به شمار می رود.

کمبود پرستار در هرمزگان همچنان پابرجاست
۲۶ فروردین ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

کمبود پرستار در هرمزگان همچنان پابرجاست

 بنا به ضرورت دو روز گذشته چندساعتی را در تنها بیمارستان دولتی شهر بندرعباس سپری کردم، وقایعی مشاهده نمودم که نشان از کمبودهای بخش درمان بود. فرد بیماری را آوردند که توانایی نشستن روی صندلی را هم نداشت و فشار خونش را روی بصورت خوابیده روی تخت گرفتند مانیتوری که بالای سربیمار بود، وضعیت قلب بیمار را نشان می‌داد، هنوز مراحل معاینه این بیمار تمام نشده بود که پیرمرد بیماری را آوردند پرستاری که در تریاژ بود،...

نقش پرستاران در بیمارستان های هیات امنایی دیده شود
۲۷ اسفند ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نقش پرستاران در بیمارستان های هیات امنایی دیده شود

عضو شورای عالی نظام پرستاری کشور، گفت: با توجه به اینکه پرستاران در صف اول خدمت به بیماران قرار دارند، باید نظرات کادر پرستاری در تصمیم گیری های بیمارستانی مورد استفاده قرار گیرد.

یادداشت
گفتگو
گزارش
اخلاق پرستاری
جذب و استخدام
حوادث