دسته: صنفی حرفه ایRSS
معاونت همراه با کلمه پرستاری و شرایط احراز با مدرک پرستاری باشد
۴ خرداد ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

معاونت همراه با کلمه پرستاری و شرایط احراز با مدرک پرستاری باشد

از آنجا که فعل مراقبت و پرستاری سالها بدون متولی اصلی بود و از طرفی با پیگیری های دلسوزان پرستاری در اواخر دولت دهم ، معاونت پرستاری در دولت با 21رأی در صحن هیات دولت تصویب وبلافاصله به اجرا درآمد و سپس در دولت یازدهم و دوازدهم علیرغم فراز و فرودهایی تداوم یافت، تا اینکه اوایل اردیبهشت ماه سال جاری مکاتبه ای از سوی مشاور عالی محترم وزیر بهداشت به معاونت توسعه وزارت متبوع مبنی بر به ظاهر و به اصطلاح "ارتقاء" ولی در باطن حذف معاونت پرستاری در دستور کار قرار گرفت ؛حسین سرمدیان عضو شورایعالی سازمان نظام پرستاری خواستار حفظ هویت؛تمامیت و حدود معاونت مذکور شد.

عدم ضرورت ادغام معاونت پرستاری با سایر صنوف/ معاونت پرستاری رکن اجرایی جامعه پرستاری
۱ خرداد ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

عدم ضرورت ادغام معاونت پرستاری با سایر صنوف/ معاونت پرستاری رکن اجرایی جامعه پرستاری

عضو شورای عالی نظام پرستاری در خصوص ادغام معاونت پرستاری با سایر حرفه ها گفت: هیچ گونه دلیلی برای ادغام و یا تغییر نام این معاونت وجود ندارد و این معاونت باید با اقتدار به کار خود ادامه دهد.

یادداشت
گفتگو
گزارش
اخلاق پرستاری
جذب و استخدام
حوادث