دسته: رفاه و گردشگریRSS
جذب پرستار در دستور کار دولت و مجلس
۲۴ مرداد ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

جذب پرستار در دستور کار دولت و مجلس

معاون پرستاری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: این وزارتخانه با همکاری مجلس شورای اسلامی درصدد جذب پرستار برای جبران کمبود نیرو است.

معضل کمبود پرستار در آذربایجان شرقی
۱۲ تیر ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

معضل کمبود پرستار در آذربایجان شرقی

نایب رئیس هیات مدیره نظام پرستاری آذربایجان شرقی گفت: کمبود نیرو و کادر پرستاری در مراکز درمانی استان مشهود بوده و این مشکل در شهرستان های استان بیشتر به چشم می خورد.

وضعیت پرستاری ایران شبیه ویتنام/کمبود ۱۰۰هزار پرستار
۱۲ تیر ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

وضعیت پرستاری ایران شبیه ویتنام/کمبود ۱۰۰هزار پرستار

رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور با اشاره به اینکه نیازمند ۱۰۰ هزار پرستار هستیم،‌ گفت: بسیاری از شرکت‌ها در حال حاضر از پرستاران سوءاستفاده کرده و بخش خصوصی نیز از این امر مستثنی نیست و باید نظارت صورت بگیرد.

به کمبود پرستار دچاریم یا عدم مجوز استخدام؟
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
یک دیدگاه

به کمبود پرستار دچاریم یا عدم مجوز استخدام؟

یکی از دانشجویان پرستاری گفت: پایان نامه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، تهران، بهشتی، بقیه الله، تربیت مدرس که مدرک دکترا چاپ می‌کنند را بررسی کردم، اما دریغ از یک عنوان رساله که در خصوص کمبود پرستار کار کرده باشد.

یادداشت
گفتگو
گزارش
اخلاق پرستاری
جذب و استخدام
حوادث