دسته: آگهی استخدامیRSS
جذب نیروی کمک پرستار در دانشگاه علوم پزشکی بابل
۲۷ مرداد ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

جذب نیروی کمک پرستار در دانشگاه علوم پزشکی بابل

پرستارنیوز- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل در نظر دارد برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز در مراکز آموزشی درمانی، تعدادی کمک پرستار درقالب شرکتی جذب نماید .

یادداشت
گفتگو
گزارش
اخلاق پرستاری
جذب و استخدام
حوادث