ویژه های خبری :
پرستاران فریبکاری و دروغ بزرگ دونده کنیایی را فاش کردند

پرستاران فریبکاری و دروغ بزرگ دونده کنیایی را فاش کردند

مجوز استخدام ۲۰ هزار نیروی وزارت بهداشت صادر شد

مجوز استخدام ۲۰ هزار نیروی وزارت بهداشت صادر شد

۱۲۰۰ پرستار و ماما در اجرای طرح کنترل فشار خون در خراسان رضوی مشارکت دارند

۱۲۰۰ پرستار و ماما در اجرای طرح کنترل فشار خون در خراسان رضوی مشارکت دارند

استخدام ۲۰ هزار نیروی جدید در ‌وزارت بهداشت

استخدام ۲۰ هزار نیروی جدید در ‌وزارت بهداشت

امضا تفاهم نامه بین دانشگاه پیام نور و سازمان نظام پرستاری

امضا تفاهم نامه بین دانشگاه پیام نور و سازمان نظام پرستاری

گروه پرستاری باید بیشتر در امر سلامت و پیشگیری دخالت کنند

گروه پرستاری باید بیشتر در امر سلامت و پیشگیری دخالت کنند

یادداشت
گفتگو
گزارش
اخلاق پرستاری
جذب و استخدام
حوادث