ویژه های خبری :
میرزابیگی رئیس کل سازمان نظام پرستاری شد

میرزابیگی رئیس کل سازمان نظام پرستاری شد

انتخابات شورای عالی نظام پرستاری تایید واعضای آن مشخص شدند

انتخابات شورای عالی نظام پرستاری تایید واعضای آن مشخص شدند

طرح خدمات پرستاری از راه دور تا آخر پاییز اجرا می شود

طرح خدمات پرستاری از راه دور تا آخر پاییز اجرا می شود

اعضای شورای عالی سازمان نظام پرستاری کشور امروز انتخاب می شوند

اعضای شورای عالی سازمان نظام پرستاری کشور امروز انتخاب می شوند

استخدام۹هزار نیروی جدید / تصویب پوشش بیمه‌ای خدمات پرستاری در منزل

استخدام۹هزار نیروی جدید / تصویب پوشش بیمه‌ای خدمات پرستاری در منزل

پرستاران فریبکاری و دروغ بزرگ دونده کنیایی را فاش کردند

پرستاران فریبکاری و دروغ بزرگ دونده کنیایی را فاش کردند

یادداشت
گفتگو
گزارش
اخلاق پرستاری
جذب و استخدام
حوادث