ویژه های خبری :
استخدام۹هزار نیروی جدید / تصویب پوشش بیمه‌ای خدمات پرستاری در منزل

استخدام۹هزار نیروی جدید / تصویب پوشش بیمه‌ای خدمات پرستاری در منزل

پرستاران فریبکاری و دروغ بزرگ دونده کنیایی را فاش کردند

پرستاران فریبکاری و دروغ بزرگ دونده کنیایی را فاش کردند

مجوز استخدام ۲۰ هزار نیروی وزارت بهداشت صادر شد

مجوز استخدام ۲۰ هزار نیروی وزارت بهداشت صادر شد

۱۲۰۰ پرستار و ماما در اجرای طرح کنترل فشار خون در خراسان رضوی مشارکت دارند

۱۲۰۰ پرستار و ماما در اجرای طرح کنترل فشار خون در خراسان رضوی مشارکت دارند

استخدام ۲۰ هزار نیروی جدید در ‌وزارت بهداشت

استخدام ۲۰ هزار نیروی جدید در ‌وزارت بهداشت

امضا تفاهم نامه بین دانشگاه پیام نور و سازمان نظام پرستاری

امضا تفاهم نامه بین دانشگاه پیام نور و سازمان نظام پرستاری

یادداشت
گفتگو
گزارش
اخلاق پرستاری
جذب و استخدام
حوادث