ویژه های خبری :
تشکیل واحد مدیریت بحران پرستاری در معاونت پرستاری وزارت بهداشت

تشکیل واحد مدیریت بحران پرستاری در معاونت پرستاری وزارت بهداشت

با آمادگی پرستاران، بخش اعظم نیاز مردم در شرایط بحرانی، مدیریت می شود

با آمادگی پرستاران، بخش اعظم نیاز مردم در شرایط بحرانی، مدیریت می شود

پرستاران با مشکل مواجه هستند/ به بخش‌های عمرانی بودجه ۹۷ امیدی نیست

پرستاران با مشکل مواجه هستند/ به بخش‌های عمرانی بودجه ۹۷ امیدی نیست

ابطال دستورالعمل محروم کردن پزشکان از امتیازات قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی

ابطال دستورالعمل محروم کردن پزشکان از امتیازات قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی

شرایط انتخاب مدیران پرستاری سطوح مختلف ابلاغ شد

شرایط انتخاب مدیران پرستاری سطوح مختلف ابلاغ شد

توانمند سازی پرستاران در بحران ضرورت نظام سلامت است

توانمند سازی پرستاران در بحران ضرورت نظام سلامت است

یادداشت
گفتگو
گزارش
اخلاق پرستاری
جذب و استخدام
حوادث